Er projektledare och partner för ett

effektivt fastighetsprojekt.

TJÄNSTER

KONSULT

Vi leder fastighetsutveckling och entreprenader som anlitade projektledare i den omfattning som kunden önskar.

Våra samarbeten inleds ofta i ett tidigt skede där vi ges möjligheten att ta ansvar för hela projektets genomförande.

PARTNER

När vi bjuds in tidigt i ett projekt kan vi ta ett helhetsansvar för projektet. Då kan vi tillsammans med kunden arbeta fram projektlösningar och bestämma ett gemensamt mål att sträva mot.

I projekten önskar vi bli partner i projektbolag där en överenskommelse nås kring vinstdelning. Med detta incitament kan vi erbjuda kunden en enkel helhetslösning för projektet där vi kan garantera en smidig hantering som utförs tids- och kostnadseffektivt.

INTERNATIONELLA INKÖP

Hari Internationals management har under mer än två decennier koordinerat och gjort internationella inköp av framför allt byggmaterial och möbler från hela världen och varit aktiva i byggprojekt i över 20 länder.

Projekten har mestadels varit till Afrika där vårt utbyggda internationella nätverk underlättar för våra leveranser och tjänster.
Hari har stor kunskap inom projektledning och är en stabil parter för era internationella inköp.

OM OSS

Hari International AB grundades 2009 av Hans-Åke Richt i syfte att projektleda fastighetsutveckling och entreprenader i Sverige,  samt att erbjuda det befintliga nätverket i Afrika ett skandinaviskt möbel- och produktsortiment från Kinnarps med flera.

Idag driver Hari International ofta projekt från tidiga skeden till färdig entreprenad där kunden erbjuds både en pålitlig partner och en smart helhetslösning.

Nöbbe Gård

Hans-Åke Richt, VD


Hans-Åke har varit verksam inom fastighetsutveckling, entreprenader och finansiering sedan 80-talet. Sedan mer än 25 år har Hans-Åke haft ledande befattningar som affärs-, affärsutvecklings- och projektchef på den svenska och internationella entreprenad- och fastighetsmarknaden. 

Marcus Andersson, Affärschef


Marcus är en skicklig och driven entreprenör med omfattande kunskap om start-ups och affärsutveckling inom olika branscher så som Mediabranschen, uppstart av arkitektkontor etc. Marcus är 3,e generationen inom byggindustrin och vår affärschef med storkunskap av styrelsearbete,
samarbete med investerare och tillsammans med våra kunder skapa en bra grund för kommande projekt.

Kontakt

Hans-Åke Richt
VD
hari@hari-international.se
+ 46 (0) 734 – 33 44 03

Marcus Andersson
Affärschef
marcus@hari-international.se
+ 46 (0) 709 – 41 63 60

DOTTERBOLAG

Fastighetskoncept AB

Hari International är en av delägarna i Fastighetskoncept AB. Fastighetskoncept är ett bolag som skapades av Hans-Åke Richt tillsammans med ett entreprenadbolag i syfte att kunna erbjuda en smart och effektiv helhetslösning för fastighetsinvesteringar på den svenska marknaden.

www.fastighetskoncept.se

AKTUELLA PROJEKT

Skimra, Malmö

Projektet Skimra har fått en klar detaljplan efter 3 år, vår programhandling är färdigställd och vi har upphandlat den tilltänkta Totalentreprenören. Projektet är nu inne i bygglovshantering och vi har en planerad byggstart till hösten 2022 med inflyttning ca 2 år senare och försäljningen är i full gång.

Ett unikt projekt på en helt ny nivå som Malmö inte har sett tidigare. Kan nog vara Malmös mest exklusiva lägenheter på en fantastisk plats.
HARI är byggherrens representant samt projektledare och är stolta att få vara med och skriva historia i Malmö.

För mer info se: www.skimramalmo.se/ 

Lomma, Malmö

På attraktivt läge i Lomma är Hari projektledare för detaljplan, bygglov och kommande nybyggnation. Detaljplan förväntas vara klar under våren 2021.

Här planeras en bostadsrättsförening bestående av 24 lägenheter.

Se mer information på: www.strandstraket.se 

Västra Ingelstad, Päronlunden

HARI var med från början och deltog och drev fram projekt och arkitektförslag för Cormac Fastigheter med lyckat resultat och där vi också vann tävlingen med vårt Päronlunden.

Vi har därefter utvecklat projektet vidare, och bygglov är nu skapat och försäljningen av detta fina projekt är igång.

Byggstarten är beräknad till hösten 2021.

Se mer information på: www.paronlunden.se

Kv Räfsan, Munka Ljungby

Hari har i samarbetet med Fastighetskoncept vunnit en markanvisning tävling i Munka Ljungby med 19 radhus i BRF format.

Hari har lett arbetet med tävlingen och är projektledare och partner för kommande projekt.

Projektet ämnar påbörjas hösten 2020 och slutföras 2022.

Projektet har bygglov och är under försäljning. Byggstart beräknas till hösten 2021.

Se: www.brf-rafsan.se

Havtornshusen, Båstad

Hari Projektleder och utvecklar ett nytt område i Båstad i samarbete med Gösta Bengtsson Byggnads AB.

20 st radhus i modern stil som BRF med byggnationsstart under 2021.

Se: www.havtornshusen.se

Stockrosbacken, Simrishamn

Efter en vunnen markanvisningtävling har HARI som ägarens ombud i uppdrag att utveckla ett nytt område som ligger i Simrishamn i samarbete med Gösta Bengtsson Byggnads AB.

Det är 14 småhus i BRF format med Simrishamns karakteristiska byastil.

Se: www.stockrosbacken.se

Solsmidd, Trelleborg

Återigen har HARI, Cormac och Gösta Bengtsson Byggnads vunnit en arkitekttävling, denna gången i Trelleborg.

Vi har skapat 6 st punkthus med 79 lägenheter där taken består av solpaneler och är designade för att maximera elproduktionen vid exempelvis soluppgång.

Byggstart är 2022 och Hari är byggherrens representant och projektledare.

Se pressrelease från Trelleborg kommun: https://www.mynewsdesk.com/se/trelleborgs-kommun/pressreleases/stort-intresse-foer-att-bygga-i-trelleborg-3131061

Aurora, Ystad

HARI projektleder och är byggherrens representant av nybyggnation av 1500 m2 BOA mitt inne i gamla Ystad vid gågatan.

Arbetet innebär konceptskapande, bygglov, utredningar kring bla arkeologi, försäljnings strategi, BRF representant, samt projektleda vald byggare.

Arbetet påbörjar under 2021 och beräknad inflyttning är 2024.

Alven, Malmö

I närheten av Södervärn i de centrala delarna av Malmö projektleder Hari utvecklingen av knappt 3000m2 BTA flerbostadshus med kommersiella lokaler i bottenvåningen.

Projektet befinner sig i planprocessen som beräknas avklarad under 2020. 

Lager och kontorshotell, Malmö Vintrie

HARI har fått i uppdrag att som beställarens ombud projektleda projektet av Almhov 3 som ligger vid Blåsebergavägen i Malmö. Projektet är ca 3400 BTA med lager och kontor.

Upphandling och byggnation väntas påbörjas under Q2 2021 och färdigställt inom ca 12 månader

AVSLUTADE PROJEKT

Nöbbe Gård, Lund

2021-02
Efter 4 års arbete med projektledning inkluderande förändring av detaljplan, bygglov, försäljning och byggnation är Nöbbelöv inflyttat och färdigställt med samtliga 21 lgh.

Ett mycket lyckat projekt och en ära för HARI att varit en del av detta fina projekt.

Bilhall, Svedala

Om- och tillbyggnad av bilhall och asfalterad parkering som färdigställdes i juni 2019.

NYHETER

2021-03-05

Planet One  – Design, Projektledning, Inköp och Logistik

HARI ska som representant för Planet One Group sköta deras inköp i Norra Europa för leverans av diverse byggmaterial och utbildningsmaterial under en 3-4 års period till ett av deras projekt i Ghana. Projektet beräknas startas under Q3 2021 och med huvudleveranser under större delen 2022/2023.

 Se: www.planetone-group.com

2019-12-15

Avtal har idag ingåtts med entreprenör att genomföra fasadbyte med tillhörande renovering på en industrifastighet i Svedala.

2019-02-06

Hari har idag blivit delägare i Fastighetskoncept AB. Fastighetskoncept erbjuder en tids- och kostnadseffektiv helhetslösning för fastighetsutveckling och byggentreprenader.

2018-12-05

Hari har idag signerat avtal för att projektleda utveckling och entreprenad av 21 lägenheter i Lund åt Nöbbe Gård Projekt AB.  

2018-11-01

Hari har idag signerat avtal för att projektleda utveckling av fastigheten Löjan 4 i centrala Malmö åt Cormac Fastigheter.

2018-10-19

Hari har idag blivit delägare i Modflex AB. Modflex projekterar och levererar stålmoduler till den skandinaviska marknaden.

KINNARPS

Hari är generalagent åt Kinnarps Group i Afrika – en av europas största tillverkare av kontorsmöbler.  

Vi har egna representanter i ett flertal afrikanska länder såsom Angola, Nigeria, Tunisien, Algeriet, Marocko, Sydafrika och Ghana.

KONTAKTA OSS

HARI International AB

Svängedammsgatan 1
238 37 Oxie Sverige

Telefon: +46 (0) 733 – 768 248

Mail: info@hari-international.se